Openstelling procedure vergunningverleningstraject weekmarkt

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 40 2018 > Openstelling procedure vergunningverleningstraject weekmarkt

Openstelling procedure vergunningverleningstraject weekmarkt

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2018

Op 20 november 2014 is de Marktverordening Waddinxveen 2014 in werking getreden.

Op 21 november 2011 heeft de stichting ‘De Markt van Morgen” op grond van de Marktverordening de vergunning gekregen om de weekmarkt te beheren en organiseren. Deze vergunning loopt op 1 januari 2019 af. Er wordt nu een procedure opengesteld voor het vergunningsverleningstraject.

De complete selectieprocedure en de selectiecriteria staan op de website van de gemeente www.waddinxveen.nl/weekmarkt.

RSS