Monumenten

Monumenten

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2016

Het college heeft een aantal gemeentelijke monumenten aangewezen.

Per 1 maart 2016

 1. Noordeinde 118, 2742 AA, perceelnummer WDV01A1285
 2. Zuidkade 136, 2741 JH, perceelnummer WDV01F2042
 3. Zuidkade 137, 2741 JH, perceelnummer WDV01F2042
 4. Zuidkade 138, 2741 JH, perceelnummer WDV01F2042
 5. Zuidkade 139, 2741 JH, perceelnummer WDV01F2042
 6. Plasweg 1A, 2742 KA, perceelnummer WDV01C2775
 7. Kerkweg-Oost 218, 2741 HA, perceelnummer WDV01C1756
 8. Kanaalweg 2-4, 2741 JK, perceelnummer WDV01F2339
 9. Kerkweg-West 19, 2742 BC, perceelnummer WDV01C1756
 10. het oorlogsmonument ‘De poort der bevrijding’ op de hoek Stationsstraat – Passage, perceelnummer WDV01D1693
 11. het monument voor Waddinxveense militairen omgekomen in Nederlands Indië ‘Opdat wij niet vergeten’ op begraafplaats Alberdingk Thijmhof, onderdeel van perceelnummer WDV01B6734

Per 1 april 2016

 1. Dorpstraat 51, 2742 AK, perceelnummer WDV01B7290
 2. Zuidkade 103, 2741 JE, perceelnummer WDV01F2035
 3. Nesse 16, 2741 ES, perceelnummer WDV01B3264
 4. Dorpstraat 1, 2742 AH, perceelnummer WDV01C1284
 5. Kerkweg-West 46, 2742 BE, perceelnummer WDV01B2554

Per 1 juni 2016

 1. Zuidkade 175, 2741 JJ, perceelnummer WDV01F2158
 2. Zuidkade 176, 2741 JJ, perceelnummer WDV01F2158
 3. Begraafplaats bij Zuidkade 175, perceelnummer WDV01F2158

Per 1 augustus 2016

 1. Noordkade 66, 2741 EZ, perceelnummer WDV01B7248

Bezwaar
Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een – hiervoor genoemde – verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B & W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).
Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de activiteiten niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten verbonden.

Digitaal indienen beroep- en verzoekschrift
U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

RSS