Milieueffectrapport en proviciaal inpassingsplan N207 Zuid

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 3 2019 > Milieueffectrapport en proviciaal inpassingsplan N207 Zuid

Milieueffectrapport en proviciaal inpassingsplan N207 Zuid

Provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Waddinxveen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de N207. Provincie Zuid-Holland heeft uitvoeringsbesluiten genomen om de Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen in Hazerswoude-Dorp (N209) te realiseren.

De start van de realisatie begint bij het verder uitwerken van het wegontwerp en het opstellen van een milieueffectrapport (MER) en provinciaal inpassingsplan (PIP). Voor de aanpassingen in Hazerswoude-Dorp worden er twee varianten uitgewerkt. Het doel van het MER is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in de besluitvorming rondom het PIP. Het MER maakt straks onderdeel uit van het PIP. In het PIP worden de Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen in Hazerswoude-Dorp ruimtelijk mogelijk gemaakt.

De provincie is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag bij de realisatie. Op ambtelijk niveau zijn beide rollen gescheiden:

  • Voor het MER bereidt een ambtelijk team op het provinciehuis het initiatief voor en de DCMR Milieudienst Rijnmond treedt op als adviseur voor het bevoegd gezag.
  • Voor het PIP is één provinciale afdeling verantwoordelijk voor het project en een andere afdeling voor het PIP.

Deze mededeling is bedoeld om aan te geven dat we starten met de M.E.R.-procedure en het PIP. Wanneer deze stukken gereed zijn, wordt iedereen te zijner tijd in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Op basis van deze mededeling kunt u een zienswijze indienen om aandacht te vragen om bepaalde aspecten te onderzoeken in het MER en/of om bepaalde elementen ruimtelijk vast te leggen in het PIP. Deze zienswijze kunt u sturen naar N207@pzh.nl. De zienswijze kan worden ingediend van 18 januari 2019 tot en met 28 februari 2019. De beantwoording van de zienswijzen vindt u te zijner tijd terug in de stukken van het MER en het PIP.

Meer informatie

Op de website www.zuid-holland.nl/N207Zuid vindt u meer informatie over MER en PIP bij het projectN207 Zuid. Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Zuid-Holland via 070-441 66 11. Of u kunt een e-mail sturen aan N207@pzh.nl.

Provinciaal blad, Nr. 268  18 januari 2019, Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland.

RSS