Meldingen art 8.40 Wet milieubeheer

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 8 2019 > Meldingen art 8.40 Wet milieubeheer

Meldingen art 8.40 Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Doeleman Holding B.V., Distributieweg 15: veranderen van bedrijf door bouw van 2e pand op andere locatie (zelfde bedrijventerrein) voor logistieke activiteiten.
  • Royalpeppers, Piet Stuurmanweg 9: veranderen van bedrijf door bijbouwen kas met verwerkingsruimte.
  • Gemeente Waddinxveen, Sniepweg 13D: veranderen bedrijf door plaatsing pellet gestookte warmte-installatie.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.

RSS