Meldingen art 8.40 Wet milieubeheer

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 5 2019 > Meldingen art 8.40 Wet milieubeheer

Meldingen art 8.40 Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Kippie, Piet Stuurmanweg (ong.): starten distributiecentrum met koel-, vries-, en droge opslag
  • Broer & Zus v.o.f., Gouweplein 3: oprichten horecabedrijf per 01-03-2019

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.

RSS