Hoorzittingen commissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 9 2019 > Hoorzittingen commissie bezwaarschriften

Hoorzittingen commissie bezwaarschriften

De zittingen worden gehouden op woensdag 13 maart en vrijdag 15 maart vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie: het gebouw van de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, 2742 DJ in Waddinxveen.

Op de agenda:

Bezwaren biomassacentrale:

  • Er zijn 461 bezwaarschriften ontvangen tegen het besluit van 1 november 2018, verzonden op 6 november 2018, met kenmerk 2018180453. Met dit besluit heeft de Omgevingsdienst Midden Holland, namens het college van burgemeester en wethouders, een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een biomassacentrale op het perceel aan de Zesde Tochtweg nabij 9.

De stukken liggen voor u ter inzage vanaf 25 februari 2019 tot en met 17 maart 2019 tijdens openingstijden bij de Publieksbalie van het gemeentehuis, Beukenhof 1, Waddinxveen.

Procesdossier en nieuw ingekomen stukken

RSS