Bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 150a

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 5 2019 > Bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 150a

Bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 150a

B&W hebben op 22 januari 2019 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 150a’ en met de vrijgave van dit ontwerp voor tervisielegging en vooroverleg met overheidsinstanties zoals de provincie en het waterschap.

Aan het Noordeinde 150a staat een bedrijfswoning die deel uitmaakte van een sierteeltbedrijf. Door de aanleg van het Bentwoud zijn de landerijen in 2009 verkocht en is de kwekerij beëindigd. Met de inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen op 1 januari 2013 is het mogelijk om voormalige bedrijfswoningen om te zetten naar een ‘plattelandswoning’. Het huidige bestemmingsplan heeft hiervoor geen mogelijkheden, zodat een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 150a’ maakt dit mogelijk. Ook is de vergunde beautysalon in één van de bijgebouwen opgenomen in dit ontwerpbestemmingsplan.

Raadplegen ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 150a’

Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 31 januari 2019 gedurende zes weken (t/m 13 maart 2019) in te zien bij de Publieksbalie of via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl, nummer NL.IMRO.0627.BPNoordeinde150a-0301.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen in de genoemde periode van zes weken een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Een zienswijze stuurt u naar het college van B&W onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 150a’. Alle tijdig binnengekomen zienswijzen worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord. De zienswijzen worden betrokken in de procedure die leidt tot vaststelling van het bestemmingsplan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Veen via 14 0182 of m.vanveen@waddinxveen.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u ook contact opnemen met de heer M. van Veen.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS