Besluit uitschrijving uit Basisregistratie Personen

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 5 2019 > Besluit uitschrijving uit Basisregistratie Personen

Besluit uitschrijving uit Basisregistratie Personen

Van de onderstaande personen gaat de gemeente Waddinxveen over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ te publiceren als de bekendmaking niet per brief kan plaatsvinden. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam

Geboren

P.A.J. Welling

A. van der Zwan

07-09-1982

08-05-1982

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken (zie “kader”). De termijn gaat één dag na deze publicatie in.

RSS