Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 10 2019 > Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Van de onderstaande personen gaat de gemeente Waddinxveen over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Waddinxveen. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek van de afdeling Publieksplein is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ te publiceren als de bekendmaking niet per brief kan plaatsvinden.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam

Geboren

I. Bejaoui

N. van der Goes

A. Kudžmaite

E.P. Olbina

J. Ospel

E. Rietdijk

A. Warsame Abdi

D. Kubiczak

24-07-2001

08-08-1985

06-12-1994

26-06-1962

14-11-1967

22-09-1982

16-10-1994

23-01-1985

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken (zie “kader”). De termijn gaat één dag na deze publicatie in.

RSS