Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 8 2019 > Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Van de onderstaande personen gaat de gemeente Waddinxveen, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Waddinxveen. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek van de afdeling Publieksplein is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ te publiceren als de bekendmaking niet per brief kan plaatsvinden.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam

Geboren

A.J.van Dijk

03-06-1966

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken (zie “kader”). De termijn gaat één dag na deze publicatie in.

RSS