Overzicht nevenfuncties college van B en W

Home > Bestuur > Alles over het college > Overzicht nevenfuncties college van B en W

Overzicht nevenfuncties college van B en W

De leden van de college van B en W moeten op grond van de Gemeentewet bekendmaken welke andere functies zij vervullen naast het lidmaatschap van het college.

In onderstaand document staan de nevenfuncties van de collegeleden.