Website Moties, duiding, afdoening

Home > Bestuur > Alles over de raad > Website Moties, duiding, afdoening

Website Moties, duiding, afdoening

Ieder raadslid kan in de besluitvormende raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht richting college geformuleerd. Een motie wordt schriftelijk ingediend. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, waarna de andere fracties aan het woord kunnen komen als ze dat willen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. In onderstaande lijst treft u een overzicht aan van de aangenomen moties in deze raadsperiode (2014 - 2018) en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering ervan.

Ga direct naar de moties, duiding, afdoening vanaf 1 december 2018.

   Datum    partij

           Onderwerp                     

  Portefeuillehouder  

Stand van zaken 

duiding motie / datum afgedaan

20 april 2016

Vervolg op 100-100-100 project L. Hofstra

Invulling Motie

bijlage

5 oktober 2016

20 april 2016

VVD en CDA

Ambities duurzaamheid specifiek in raadsvoorstellen B. Leferink Duiding moties 20 april 2016

20 april 2016

PvdA/GL

Metingen fijnstof B. Leferink Duiding moties 20 april 2016

20 april 2016

VVD, CDA

en PCW

Kappen grauwe abelen Duiding moties 20 april 2016

20 april 2016

VVD

Motie Dekking IHP uit Alg Dienst

en grondexploitatie Triangel

Duiding moties 20 april 2016

20 april 2016

WeWa

Motie Evaluatie en actualisatie IHP Duiding moties 20 april 2016

6 juli 2016

CDA

Motie Plan eerlijke verdeling sociale huurwoningen Duiding motie 6 juli

6 juli 2016

WeWa

Motie onderzoek ziekteverzuim B. Cremers Duiding motie 6 juli

6 juli 2016

VVD

Motie jaarstukken 2015 C. de Jong Duiding motie 6 juli

6 juli 2016

WeWa, PCW

PvdA/GL

Motie Kaderstelling COA B. Cremers Duiding motie 6 juli

7 sept 2016

PvdA/GL

 Motie Kinderboerderij C. de Jong Duiding 7 sept 2016

7 sept 2016

PvdA/GL

Motie Herijking minimabeleid Duiding 7 sept 2016

9 nov 2016

PCW

Motie Ruimte voor en grenzen aan de burgernabije lokale overheid

Voorzitter raad

en Griffie

Afgedaan met mini-congres

29 sept 2017

9 nov 2016

PCW

Motie Welkom in Waddinxveen Duiding 9 nov 2016

9 nov 2016

PCW en WeWa

Motie Duurzame energiebesparende investeringen L. Hofstra Duiding 9 nov 2016

9 nov 2016

VVD

Motie renovatie gemeentehuis C. de Jong Duiding 9 nov 2016

9 nov 2016

CDA

Motie Gouwetunnel C. de Jong Duiding 9 nov 2016

9 nov 2016

D66

 Motie Jachthaven

Motie wordt niet overgenomen

door het college

14 dec 2016

D66

M2_D66_Uitspraak RvS Lichthinder L. Hofstra Duiding 14 dec 2016

14 dec 2016

CDA

M3_CDA_Holland Outlet Mall Zoetermeer Duiding 14 dec 2016

7 mrt 2017

PCW

Motie Passagegracht  C. de Jong Duiding motie 7 mrt 2017

7 mrt 2017

PvdA/GL

Motie Allure Kerkweg Oost C. de Jong Duiding motie 7 mrt 2017

19 apr 2017

PCW/D66

Motie Monitoring L. Hofstra

Motie niet uit te voeren; Het raadsbesluit is verworpen

Duiding 19 april

19 apr 2017

VVD

Motie besluit kennis nemen toekomstvisie B. Cremers Duiding 19 april

23 mei 2017

CDA/PvdA/GL

D66/WeWa

Afvalbeleid L. Hofstra Duiding moties 23 mei 2017

23 mei 2017

PvdA/Gl

Budgetcoaches J. Nieboer Duiding moties 23 mei 2017

5 juli 2017

PCW/VVD/CDA

Doorgaan met ondernemingsfonds L. Hofstra Duiding moties 5 juli 2017

5 juli 2017

VVD/PCW

Fietspadenstructuur C. de Jong Duiding moties 5 juli 2017

5 juli 2017

PvdA/GL

Onderzoek netwerk op AED Duiding moties 5 juli 2017

5 juli 2017

PvdA/GL

Historisch materiaal en besef Duiding moties 5 juli 2017

11 okt 2017

CDA

Verlengde Bentwoudlaan Plan N207 C. de Jong Duiding moties 11 okt 2017

11 okt 2017

VVD

Onderzoek winkeltijden juridisch consequenties L. Hofstra

Duiding motie en

afgedaan met toezegging

11 okt 2017

CDA

Onderzoek verdeelsystemen sociale huurwoningen C. de Jong Duiding moties 11 okt 2017

27 okt 2017

raadbreed

Motie bitterballen College

Terugkerend,

uitvoering Griffie

8 nov 2017

WeWa

Vuurwerkvrije zone E.J. Nieuwenhuis

Middels brief 28 nov 2017

afgedaan

8 nov 2017

VVD

Business case duurzaamheid L. Hofstra Doorlopend

8 nov 2017

CDA/PCW/IHP

IHP B. Leferink Duiding motie 8 nov 2017

13 dec 2017

VVD

Sporttarieven B. Leferink

13 dec 2017

PCW

Sporttarieven B. Leferink

13 dec 2017

PCW

Woonvisie

31 jan 2018

PCW, VVD, CDA, D66

M6 Convenant Regionale Energiestrategie MH

College

Afgedaan met presentatie

23 mei 2018

PCW

een ABS ingepast in de omgeving G. Atzema

23 mei 2018

VVD, D66

Dekking IHP H. van der Wal

30 mei 2018

PCW

Transparantie, goed voorbeeld doet goed volgen

30 mei 2018

PCW

Meedoen, begint bij begrijpelijk taal College