Overzicht nevenfuncties gemeenteraadsleden

Home > Bestuur > Alles over de raad > Overzicht nevenfuncties gemeenteraadsleden

Overzicht nevenfuncties gemeenteraadsleden

De leden van de gemeenteraad moeten op grond van de Gemeentewet bekendmaken welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen.
In onderstaand document staan de nevenfuncties van de raadsleden.