B&W maken bekend dat de gemeenteraad op 20 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Ga meteen naar het bestemmingsplan(externe link)

Aan de Tweede Bloksweg 2 is een dierenspeciaalzaak gevestigd. Het is de bedoeling om de twee voormalige bedrijfswoningen op nummer 2 en 2bis te bestemmen als burgerwoning. De woningen hebben namelijk geen functionele binding meer met de aanwezige detailhandel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ opgesteld.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 4 juni 2020 t/m 15 juli 2020:

  • via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen;
  • via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627. BPtweedebloksweg2-0401);
  • als u geen computer heeft kunt u contact opnemen met de heer Fenger via telefoonnummer 14 0182.

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 16 juli 2020 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking

Het besluit treedt in werking met ingang van 16 juli 2020. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 16 juli 2020, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.