Het college van B&W maakt bekend dat zij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 5:21 e.v. Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 5:5 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gebruikmaakt van de bevoegdheid tot het wegslepen het voertuig:

Kenteken: Frans CX-920-VE

Voertuig: Renault Clio, zwart van kleur

Locatie: parkeerplaats Wingerd

De eigenaar of houder van het voertuig moet zich binnen 7 dagen na publicatie van deze bekendmaking bij de gemeente Waddinxveen melden. Als het voertuig binnen deze periode niet is verwijderd, gaan wij het voertuig wegslepen en uiteindelijk verkopen of vernietigen. De kosten voor het wegslepen en bewaren moeten worden betaald door de eigenaar of houder van het voertuig.