Van de onderstaande persoon gaat de gemeente Waddinxveen over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Waddinxveen. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek van de afdeling Publieksplein is gebleken dat genoemde persoon niet meer woont op het adres waar deze staat ingeschreven. De gemeente heeft de mogelijkheid om de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ te publiceren als de bekendmaking niet per brief kan.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

A. Ahmed, geboortedatum 26-06-1998

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken (zie “kader”). De bewaartermijn gaat één dag na deze publicatie in.