De gemeente Waddinxveen gaat genoemde persoon ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam

Geboren

M. Beržinis

D. Dzhulakyan

K. Wereszcyński

08-07-1993

30-11-1996

22-05-1975

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.