De gemeente Waddinxveen gaat genoemde persoon ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek blijkt dat genoemde persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij staat ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan.
De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Uitschrijving uit BRP
NaamGeboren
A. Soból23-12-1989

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn gaat in één dag na deze publicatie