De gemeente Waddinxveen gaat genoemde personen ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de gemeente waar u woont. Uit onderzoek blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

A.T. Adam, geboren op 20-05-1981

J.L. Nowak, geboren op 29-09-1972

M.M. Wnuk, geboren op 15-08-1979

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken (zie kader “bezwaar”). De termijn gaat één dag na deze publicatie in.