De gemeente Waddinxveen gaat genoemde persoon ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland, schriftelijk aangifte te doen de woongemeente. Uit onderzoek blijkt dat genoemde persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij staat ingeschreven. De gemeente mag een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

A. Midoum Tlaitmas, geboortedatum 28-06-1977

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken (zie kader “Bezwaar”). De termijn gaat één dag na deze publicatie.