Deze personen worden ambtshalve uitgeschreven uit de BRP van de gemeente Waddinxveen. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ te publiceren als de bekendmaking niet per brief kan plaatsvinden.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam

Geboren

M. Chalhi

P. Paron

I. Taborek

M.T. Staskiewicz

02-04-1985

01-10-1973

01-09-1997

02-01-1977

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.