Van de onderstaande personen gaat de gemeente Waddinxveen over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP. Een burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek van de afdeling Publieksplein blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ te publiceren als de bekendmaking niet per brief kan plaatsvinden.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

S. Bokasba, geboortedatum 15-10-1976

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen. De bezwaartermijn gaat één dag na deze publicatie in.