Beschut wonen is een woonvorm waar bewoners, die ongeveer dezelfde hulp nodig hebben, bij elkaar wonen. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar je onder begeleiding samen activiteiten kunt doen.

Er zijn verschillende manieren van beschut wonen

Wonen in een kamer met in het huis gemeenschappelijke voorzieningen of zelfstandig wonen in een huis waar er voor twee of meer woningen een gemeenschappelijke ruimte is. De begeleiding is doordeweeks op vaste momenten aanwezig. In de nacht en in de weekenden is begeleiding bereikbaar (24-uurs bereikbaarheid).

Het doel van beschut wonen is dat de bewoners de mogelijkheid hebben om sociale contacten op te bouwen met medebewoners en daar buiten met buurtbewoners.

Direct regelen

Neem contact op met de gemeente via 140182.

Hoe werkt het?

Als u psychiatrische problemen hebt, een licht verstandelijke beperking, een verslaving of een combinatie daarvan kunt u eventueel aanspraak maken op beschut wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente Waddinxveen kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u. De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

Wat moet ik doen?

Als u gebruik wil maken van beschut wonen, dan geeft u dit aan bij de gemeente. U geeft aan welke problemen u heeft.

De gemeente gaat dan daarna kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als uw gemeente de taken uitbesteed aan een andere gemeente dan kunt u toch melding maken bij uw eigen gemeente. Uw eigen gemeente zorgt er dan voor dat uw melding bij de andere gemeente terecht komt.

Nadat u zich meldt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u biedt. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Meer informatie

Alle vijf gemeenten in de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas) bieden beschut wonen aan. De gemeenten werken hierin samen met zorgaanbieders en woningcorporaties.