Op 27 september 2022 heeft het college van B&W de ‘beleidsregels vrijlaten giften participatiewet Waddinxveen 2022’ vastgesteld. 

De gemeenteraad heeft via een motie van woensdag 26 januari 2022 aan het college gevraagd om meer regels over giften aan bijstandsgerechtigde inwoners van Waddinxveen vast te stellen. 

Daarom is besloten de "Beleidsregels vrijlaten giften Participatiewet Waddinxveen 2022" vast te stellen. Hiermee is voor inwoners met een bijstandsuitkering duidelijk welke giften ontvangen mogen worden zonder dat deze giften gevolgen hebben voor de hoogte van of het recht op een uitkering.

Naast duidelijkheid voor bijstandsontvangers geven deze beleidsregels ook de ruimte voor liefdadigheid van instellingen en particulieren. De mogelijkheid om betaalachterstanden of schulden door middel van giften te betalen passen in de beleidsdoelstelling van het college om schuldenvorming bij de inwoners van Waddinxveen te bestrijden.

De volledige Beleidsregels kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Bezwaar is niet mogelijk.