Veel mensen hebben het als gevolg van alle coronamaatregelen financieel moeilijk. Om deze reden heeft het Kabinet meerdere steunmaatregelen in het leven geroepen. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Recent is bekend geworden dat de TONK voor de periode tot 1 november 2021 verlengd wordt. Het college van B&W heeft op 29 juni de benodigde beleidsregels voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 vastgesteld. 

Inzage

U kunt de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bekijken via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)