Veel mensen hebben het als gevolg van alle Coronamaatregelen financieel moeilijk. Om deze reden heeft het Kabinet meerdere steunmaatregelen in het leven geroepen. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Gemeenten gaan deze regeling uitvoeren.

De gemeente Waddinxveen heeft de benodigde beleidsregels voor de uitvoering op 23 maart 2021 vastgesteld. Dit onder intrekking van de beleidsregels welke op 2 maart 2021 voor de TONK waren vastgesteld. Reden hiervoor is dat de gemeente Waddinxveen ervoor gekozen heeft de regeling voor een bredere doelgroep beschikbaar te stellen.

Bekijk de beleidsregels(externe link)