Het college van B&W heeft op 29 juni 2021 de Beleidsregels Participatiewet, Ioaw Ioaz en Bbz gemeente Waddinxveen vastgesteld. Hiermee krijgen inwoners meer inzicht in hun rechten en plichten. De beleidsregels treden in werking per 1 juli 2021. 

Gelijktijdig worden de Beleidsregels bijzondere bijstand 2018, Re-integratieregeling Waddinxveen 2018 en het gemeentelijk beleid krediethypotheek 2004 ingetrokken.

Inzage

U kunt de Beleidsregels Participatiewet, Ioaw Ioaz en Bbz gemeente Waddinxveen bekijken via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).