Bedrijven/instellingen in het nieuwe centrum worden vaak bevoorraad via de expeditiehoven. Sommige bedrijven/instellingen zijn niet via een expeditiehof bereikbaar en moeten daarom via het voetgangersgebied worden bevoorraad. Om de hinder voor het winkelend publiek te beperken, gelden er venstertijden waarbinnen bevoorrading kan plaatsvinden.

Het college heeft op 4 november 2014 beleidsregels vastgesteld op basis waarvan zij ontheffing van de venstertijden kan verlenen.

Ga direct naar de gepubliceerde beleidsregels