Op basis van “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017” heeft het college van B&W de bevoegdheid om leegstaande ruimten in schoolgebouwen in te zetten (”te vorderen”) voor een andere school met een ruimtetekort. De gemeenteraad heeft in de vergadering 24 maart 2021 deze verordening gewijzigd. 

Met deze wijziging wordt het mogelijk dat het college aan de schoolbesturen een meerjarige vrijstelling van het “vorderingsrecht” geeft. De bedoeling van deze wijziging is om instellingen die kinderopvang aanbieden meer mogelijkheden te geven om ruimten in schoolgebouwen te huren. Er kunnen dan meerjarige huurcontracten tussen het schoolbestuur en de instelling kinderopvang worden afgesloten. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Deze zijn vastgelegd in de “beleidsregels met betrekking tot de toepassing van artikel 22 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017 meerdere jaren niet gebruiken vorderingsrecht”. 

Verordening voorzieningen huisvestging onderwijs gemeente Waddinxveen 2017(externe link)

Beleidsregels bekijken(externe link)