Het Beleidsplan Veiligheid & Handhaving 2019-2022 is op 6 november 2018 door het college van B&W en vervolgens op 12 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Het beleid treedt op 1 januari 2019 in werking. Het beleidsplan lig ter inzage bij de Publieksbalie.