De raad van Waddinxveen heeft op 2 juni 2021 het Beleidskader cultuur Waddinxveen 2021-2025 vastgesteld. Deze nota legt de verbinding tussen wat de gemeente en de gemeenschap in Waddinxveen doen op het gebied van kunst en cultuur en de beleidsdoelen voor de komende periode. Bovendien bevat de nota een hierop aansluitend uitvoeringsprogramma.

Inzage

U kunt het Beleidskader cultuur Waddinxveen 2021-2025 bekijken via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).