Houden wat er al is op cultureel gebied. Meer ruimte voor deelname door iedereen. En mentale gezondheid aanmoedigen.  Dat zijn de belangrijkste doelen in het Beleidskader cultuur Waddinxveen 2021-2025. In de raadsvergadering van 2 juni stelde de gemeenteraad het beleidskader vast. Waddinxveense culturele en maatschappelijke organisaties zijn betrokken geweest bij het opstellen van het beleidskader. Zij zijn nu aan zet om de doelen te bereiken.

De gemeente stimuleert en ondersteunt hen hierbij niet alleen met subsidies, maar ook met een Innovatiefonds Cultuur. Het 2-jarige fonds bestaat uit een bedrag van € 25.000 voor programmageld en de inzet van een Cultuurmakelaar. De Cultuurmakelaar houdt zich vooral bezig met aanjagen, verbinden en ondersteunen van culturele activiteiten. Ook wordt gekeken naar het instellen van een Cultuurplatform. Na 2 jaar wordt het innovatieprogramma geëvalueerd en zo mogelijk voortgezet.