Het college van B&W heeft op 23 maart 2021 besloten om het aangepaste beleid Laadinfra elektrische voertuigen vast te stellen.
We passen het laadinfra-beleid aan zodat deze in grote lijn hetzelfde wordt als dat van de andere 30 gemeenten waarmee Waddinxveen een aanbesteding aangaat voor openbare laaddiensten. Inwoners kunnen hierdoor makkelijker een aanvraag voor een laadpaal indienen. Ook kan de gemeente proactief laadpalen laten plaatsen. Zo blijven we werken aan ons doel om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren willen wij de uitstoot van gassen in het verkeer terugbrengen. Het aanmoedigen van schone vormen van vervoer door bijvoorbeeld betere laadinfrastructuur helpt om dit doel te behalen.

Bekijk het beleid op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).