In de raadsvergadering van 11 december 2019 zijn de volgende belastingverordeningen vastgesteld (klik op de link om de verordeningen digitaal in te zien):

  1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
  2. Verordening rioolheffing 2020
  3. Verordening afvalstoffenheffing 2020
  4. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
  5. Verordening toeristenbelasting 2020
  6. Verordening precariobelasting 2020
  7. Legesverordening 2020
  8. Verordening marktgelden 2020
  9. Besluit tot vaststelling van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties 2020 (exclusief zwembad)

Deze verordeningen treden in werking op de eerste dag na publicatiedatum op overheid.nl. U kunt tegen betaling van leges een afschrift verkrijgen van de gewenste belastingverordening. De verordeningen kunt u ook inzien op www.waddinxveen.nl/verordeningen en liggen gedurende 12 weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. De verordeningen worden officieel bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl.