In de raadsvergadering van 16 december 2020 zijn de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

De verordeningen liggen gedurende 12 weken ter inzage. Een kopie van de verordening/beleidsregels is tegen vergoeding van leges verkrijgbaar. Hiervoor kunt u bellen met 140182. De verordeningen zijn officieel bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.