Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

  • Schaverij en houtdrogerij Waddinxveen B.V., Noordkade 32: het verplaatsen van (grote) bestaande machines en het plaatsen van enkele kleine machines         

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.