Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

B&W zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de woningen Noordeinde 13, 36A en 40 te Waddinxveen.

Om de bereikbaarheid, de doorstroming van verkeer en de leefbaarheid rond de N207 te verbeteren hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen in 2015 een Uitvoeringsbesluit genomen om de Vredenburghlaan, de Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan te realiseren. Via het Provinciaal Inpassingsplan N207-Zuid wordt nu o.a. de aanleg van de Verlengde Beethovenlaan mogelijk gemaakt. De gemeente Waddinxveen wordt de wegbeheerder van de Verlengde Beethovenlaan. De overige wegen komen in het beheer van de provincie Zuid-Holland. Dit hogere waarden besluit heeft alleen betrekking op de Verlengde Beethovenlaan.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 31 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Het ontwerpbesluit is bij de balie van het gemeentehuis op te vragen. U kunt het stuk dan inzien. U kunt het ontwerpbesluit ook opvragen door te mailen naar RO@waddinxveen.nl

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2021272705.

Zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.