De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. U kunt hier begeleiding bij krijgen.

U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij:

 • Het (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen
 • Ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging. (Mogelijk kunt u hiervoor ook een indicatie krijgen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)(externe link)
 • Het aanleren of behouden van vaardigheden
 • Ondersteuning bij dagelijkse handelingen, zoals wassen en koken
 • Het leren omgaan met uw beperking

Ook kunt u begeleiding krijgen in de vorm van dagbesteding. Dagbesteding kan verschillende doelen hebben, zoals het bieden van invulling en structuur in de dag, het leren van vaardigheden, of opvang om de mantelzorger(s) te ontlasten.

Wat kost het?

Eigen bijdrage


De gemeente vraagt voor een aantal voorzieningen een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of –aanpassing betaalt u geen eigen bijdrage.

U betaalt maximaal € 19,00 per maand, ook als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft.

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor(externe link) (CAK). Het CAK stuurt de rekening. U kunt hen telefonisch bereiken via 08001925 of hun website bezoeken via de link www.hetcak.nl(externe link).

Direct regelen

Voor zaken over huishoudelijke hulp, waaronder herindicaties, kunt u terecht bij Sociaal Team.

Voor vragen om hulp en ondersteuning Wmo kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0182. 

Wat moet ik doen?

Meer informatie

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

Hoe werkt het?

Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Heeft u nog geen andere voorziening? Neemt u dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. 

Meld uw probleem en vertel waar u tegenaan loopt.

Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • u regelt zelf een oplossing
 • u vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen
 • u maakt gebruik van algemene hulp

Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

 • U krijgt, als dat nodig is, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
 • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
 • In een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.
 • U geeft akkoord op het beschreven plan.
 • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven, maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein