De gemeente is van plan om het bosplantsoen, gelegen rondom tennisvereniging Be Fair, een kwaliteitsimpuls te geven. Hiervoor is een ontwerp opgesteld.

Werkzaamheden

In het bosplantsoen zal een groot deel van de huidige lage beplanting worden gerooid en 6 grote bomen worden gekapt. Er worden nieuwe bomen, ca 200 groenblijvende heesters en stinzenplanten aangebracht..

Daarnaast wordt langs het fietspad een houtwal aangebracht met de takken die vrijkomen uit het snoeien en een wandelpad aangebracht van houtsnippers. Tenslotte wordt in het plantsoen een wadi aangebracht, die bij hevige regenval vol kan stromen, zodat de waterhuishouding in het plantsoen beter is gereguleerd.

Met deze maatregelen versterken en verduurzamen we het groen in het bosplantsoen en verhogen we de biodiversiteit in dit gebied.

Planning

In juli worden de direct omwonenden geïnformeerd over het ontwerp. Daarna wordt het werk aanbesteed aan een aannemer en is het de intentie om nog in het najaar van 2019 met de werkzaamheden te beginnen.

In onderstaande tekening vindt u een plattegrond van het plangebied met aanvullende informatie.

Update 8 juli 2019: definitief ontwerp, inclusief opmerkingen van de inloopavond, toegevoegd.