Vanwege de slechte staat van het asfalt gaan we de Dreef en de rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan opnieuw asfalteren. Daarnaast worden diverse kleine aanpassingen gedaan. We gaan:

 • De rijbaan opnieuw asfalteren.
 • Middengeleiders opnieuw bestraten
 • Waar nodig de trottoirs en fietspaden herstellen.

Waarom werkzaamheden aan de rotonde?

Drie jaar geleden zijn al werkzaamheden aan diverse rotondes verricht binnen Waddinxveen, met verkeersoverlast tot gevolg. Op de rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan zijn toen alleen werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden en is de voorrangssituatie voor fietsers aangepast. Er waren toen nog geen werkzaamheden nodig aan de rijbaan. Het afgelopen jaar is de kwaliteit van het asfalt op de rijweg van de rotonde echter heel snel minder geworden. Door al het zware verkeer wat gebruik maakt van de rotonde zijn grote spoorvormingen ontstaan. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor met name motorrijders. Dit gaan we nu herstellen.

Planning en fasering werkzaamheden Dreef

 • 12 t/m 18 september 2022 - Dreef tussen rotonde Beijerincklaan en Zuidplaslaan afgesloten (kruising Zuidplaslaan is wel open).
 • 19 t/m 23 september 2022 - Dreef tussen rotonde Beijerincklaan en rotonde Sniepweg afgesloten.

Omleidingsroutes worden aangegeven met bebording.

Planning en fasering werkzaamheden rotonde

3 t/m 7 oktober 2022 - Rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan-Zuidelijke Rondweg.

 • De rotonde wordt in twee helften uitgevoerd, links en rechts van de as van de Beijerincklaan.
 • Het verkeer vanaf de A12/N457/N453 richting Waddinxveen kan gedurende het gehele werk door blijven rijden. Het verkeer wordt linksom of rechtsom over de rotonde geleidt. 
 • Het verkeer vanaf Waddinxveen richting A12 kan niet over de rotonde rijden en wordt omgeleid via de Kanaaldijk en N207.
 • De aansluiting met de Sterrenlaan is gedurende het gehele werk volledig afgesloten.
 • De aansluiting met de Zuidelijke Rondweg is afgesloten als de halve rotonde aan de zijde van de Zuidelijke Rondweg is afgesloten.
 • Omleidingsroutes worden aangegeven met bebording.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op
U kunt mailen met Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl