Doordat het asfalt er slecht aan toe is, gaan we de Dreef en de rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan opnieuw asfalteren. Daarnaast worden ook verschillende andere kleine aanpassingen gedaan.

We gaan:

  • de rijbaan opnieuw asfalteren
  • middengeleiders opnieuw bestraten
  • oversteken voor fietsers en voetgangers aanpassen
  • trottoirs langs de Sterrenlaan aanpassen

Werkzaamheden rotonde

3 t/m 7 oktober 2022: Rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan-Zuidelijke Rondweg. 

De rotonde is dicht aan de kant van de Sterrenlaan 

Tijdens het hele werk van 3 t/m 7 oktober is de oprit en afrit aan de kant van de Sterrenlaan dicht voor verkeer. Omleidingen geven we aan met borden. Het fietspad blijft wel open. 

Planning werkzaamheden rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan-Zuidelijke Rondweg

Wij vervangen het asfalt in twee nachten. Dit gebeurt in de nachten van:

  • Woensdag 5 oktober van 19:00 uur tot 06:00 uur
  • Donderdag 6 oktober van 19:00 uur tot 06:00 uur

In deze twee nachten is de hele rotonde dicht voor verkeer. De aansluiting van de Zuidelijke Rondweg op de Tweede Bloksweg blijft altijd open. De aansluiting van de Sterrenlaan op de IJsermanweg blijft altijd open. De fietspaden rondom de rotonde en langs de Sterrenlaan blijven altijd open. De omleidingsroutes geven we aan met borden.

Mogelijk overlast door de werkzaamheden

De aannemer is Van Kessel uit Dordrecht. De aannemer houdt zich aan de geluidregels. Toch kan het werk voor wat overlast zorgen. U kunt de aannemer tijdens de werkzaamheden bereiken via Matthias Schorel op 06-50867391.

Waarom werkzaamheden aan de rotonde?

Drie jaar geleden zijn al verschillende rotondes aangepast in Waddinxveen wat verkeersoverlast gaf. Op de rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan zijn toen alleen werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden en is de voorrangsregel voor fietsers aangepast. Er waren toen nog geen werkzaamheden nodig aan de rijweg. Het afgelopen jaar is de kwaliteit van het asfalt op de rijweg van de rotonde heel snel slechter geworden. Het zware verkeer over de rotonde zorgt voor grote spoorvormingen in het asfalt. Dit kan gevaarlijke zijn, vooral voor motorrijders. Dit gaan we nu herstellen.

Op de foto zien we een deel van de rotonde. Op het asfalt van de rotonde is de spoorvorming goed te zien.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

U kunt mailen met Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl.