De volgende vergunningen zijn verzonden:

Evenementvergunning

Verleend aan SC Antilope voor de Langs de Gouweloop 2022. Het evenement vindt plaats op 2 oktober 2022 van 13:00 uur tot 15:30 uur op en rondom het Gouweplein.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.