De volgende vergunningen zijn verzonden:

  • Poeliersbedrijf J. van Elten, jaarstandplaatsvergunning 2021 voor de dinsdagen op de standplaatslocatie Zuidplas.
  • Mevrouw A. Boersma-Sterrenberg, standplaatsvergunning voor de maanden oktober en december 2021 voor de verkoop van oliebollen op de standplaatslocatie Juliana van Stolberglaan.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop u het bezwaar indient;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit.