De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Stichting Wielerronde Waddinxveen: evenementvergunning voor Wielerronde Waddinxveen 2019 door wijk Triangel d.d. 22 april 2019 (5-4-2019);
  • Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen: evenementvergunning en ontheffing art. 35 Drank- en horecawet voor Park Pret 2019 (Koningsdag) d.d. 27 april 2019 (5-4-2019).

Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen.