Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er op 6 juli 2021 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Waddinxveen en de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met initiatiefnemer aangegaan met als doel het verplaatsen van de bedrijfsactiviteit van Plasweg 18/18a naar Plasweg 24/24a, 41 en Polderweg 2 en de uitbreiding van de paardenhouderij aan de Plasweg 24 mogelijk te maken. 

Terinzagelegging

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis van Waddinxveen, Beukenhof 1 te Waddinxveen. 

Status zakelijke beschrijving

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Bekijk de publicatie in het Gemeenteblad(externe link)