De raad van de gemeente Waddinxveen heeft op 24 maart 2021 de Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021 vastgesteld. In deze verordening staan de nieuwe regels en afspraken over het subsidieregelement van de gemeente Waddinxveen. Een van de belangrijkste veranderingen is de wijziging van de aanvraagtermijn voor subsidies die per kalenderjaar worden verleend. Deze verschuift naar 1 augustus.

De Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021 is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)