Dit is de achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009. Met de wijzigingen worden de bevoegdheden van de burgemeester uitgebreid om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. 

Drugshandel, witwassen, (belasting)fraude, illegaal gokken, underground banking en uitbuiting zijn voorbeelden van criminele (economische) activiteiten die de samenleving ondermijnen. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten van het Beleidsplan Veiligheid & Handhaving 2019-2022. Tevens is er een verbod op carbid schieten opgenomen. 

Bekijk de verordening