Horecabedrijf starten in Waddinxveen

Ontheffing

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan vraagt u een ontheffing artikel 35 model C aan.

Wat kost het?

De kosten (tarief 2021) zijn:

  • vergunning artikel 3, 1e lid Drank- en Horecawet    € 387,--
  • wijziging van een vergunning op grond van artikel 30a Drank- en Horecawet  (wijzigen leidinggevende)   € 111,--
  • ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet    € 55,--

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U krijgt een vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen moeten aan extra voorwaarden voldoen: 

  • huisregels ophangen in kantines
  • cursussen voor barvrijwilligers
  • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

Zie ook Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (NOCNSF)

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Deze zaken regelt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda, tel 088-5450000

Brandveiligheid

Veiligheid in uw (horeca)pand is erg belangrijk. De brandweer beoordeelt uw inrichting op veiligheid. Meer informatie hierover krijgt u bij de brandweer. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer 088-2465000.
 

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
  • kopie huur-, pacht- of koopovereenkomst

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Meer informatie

Bij een aanvraag om een vergunning vult u ook het Bibob in.
 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein