Horecabedrijf starten in Waddinxveen

Ontheffing

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan vraagt u een ontheffing artikel 35 Alcoholwet aan.

Welke eisen worden er gesteld aan de alcoholwet ontheffing artikel 35?

Op een evenement mogen alleen zwak-alcoholhoudende dranken verkocht worden zoals bier en wijn met een maximum alcoholpercentage tot 15%. Het is verboden om sterke drank te verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

 • is minimaal 21 jaar;
 • is van goed gedrag;
 • en beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen jonger dan 18 jaar. Wilt u alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoeft u geen alcoholwetvergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat kost het?

De kosten (tarief 2022) zijn:

 • vergunning artikel 3, 1e lid Alcoholwet    € 395,--
 • wijziging van een vergunning op grond van artikel 30a Alcoholwet (wijzigen leidinggevende)  € 113,--
 • wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 Alcoholwet €113,--
 • ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 56,--

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U krijgt een vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen moeten aan extra voorwaarden voldoen: 

Zie ook Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (NOCNSF)(externe link)

Wat zijn de inrichtingseisen?

Oppervlakte-eis

Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft minimaal 1 horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van minimaal 35m2. Een lokaliteit is een ruimte die omsloten is door scheidingsconstructies. De gemeente krijgt de bevoegdheid om nog hogere minimale eisen te stellen.

Hoogte-eis

Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2.60 meter van de vloer af gemeten en voor bestaande bouw is 2.10 meter.

Toiletruimte

Voor nieuwbouw moeten er 2 toiletten komen zonder verdere eisen van voorportaal/apart handen wassen. Als er maximaal 15 personen zijn aangewezen op het toilet dan is 1 toilet voldoende. Voor bestaande bouw geldt dat één toilet voldoende is als er maximaal 25 personen op zijn aangewezen.

Ventilatie-eis

Mechanische afvoer is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit bij nieuwbouw is 4dm3/s per persoon (vereist voor nieuwbouw is dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt). Voor bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s per persoon.

Deze norm wordt in 2023 aangepast

Het is verstandig om voor uw horecagelegenheid al vast rekening te houden met de nieuwe norm.

Nieuwe norm: De ventilatie moet minimaal 3,8•10-3 m3/s per m2 zijn voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en de afvoer van lucht moet mechanisch zijn. 

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Deze zaken regelt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland(externe link) te Gouda, tel 088-5450000

Brandveiligheid

Veiligheid in uw (horeca)pand is erg belangrijk. De brandweer beoordeelt uw inrichting op veiligheid. Meer informatie hierover krijgt u bij de brandweer. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer 088-2465000.
 

Wat heb ik nodig?

 • een geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
 • kopie huur-, pacht- of koopovereenkomst

De gemeente vraagt om extra stukken, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Meer informatie

Bij een aanvraag om een vergunning vult u ook het Bibob in.
 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein