Cyclus neemt maatregelen vanwege het coronavirus. Eén van deze maatregelen is het zoveel mogelijk verspreid werken en niet in grote groepen bijeenkomen. De inzamelploegen starten sinds 16 maart met verschillende aanvangstijden. Dit zorgt ervoor dat ploegen in de reiniging en de inzameling met bovenladers eerder hun werkzaamheden starten dan gewoonlijk. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld de verzamelcontainers vóór de afgesproken tijd van 7:30 uur geleegd worden. Hier is voor gekozen omdat dit de minste hinder voor inwoners oplevert.

Voor de huis-aan-huis inzameling (aanbod via losse zakken of minicontainers) verandert de aanbiedtijd, uiterlijk om 7:30 uur, niet. 

Afvalbrengstation

Ga meteen naar de openingstijden van het afvalbrengstation

Kijk voor meer informatie op de website van Cyclus.