Cyclus haalt in Waddinxveen het huishoudelijk afval op. In de digitale afvalkalender of de Cyclus afval App ziet u wanneer welk soort afval wordt opgehaald of waar u met welk afval terecht kunt. 

De meeste bewoners van laagbouwwoningen gebruiken voor het restafval 140 liter of 240 liter minicontainers/kliko’s.

Laagbouwwoningen in de wijken ’t Suyt en de Triangel gebruiken voor restafval ondergrondse verzamelcontainers.

Bewoners van (hoogbouw)appartementen kunnen het restafval in de ondergrondse verzamelcontainers doen.

Containers niet op ophaaldag geleegd

Zijn de containers niet op de ophaaldag geleegd? Neem dan contact op met Cyclus via het contactformulier of via 0182547500.

Ondergrondse containers

Als u voor uw huishoudelijk afval een ondergrondse container gebruikt, heeft u een toegangspas nodig. Deze toegangspas is gekoppeld aan uw adres. Er wordt bijgehouden hoe vaak u per jaar gebruik maakt van de ondergrondse container voor restafval. Per keer dat u de ondergrondse container gebruikt betaalt u €1,50.

Bent u uw toegangspas kwijt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de klantenservice van Cyclus via 0182-547 500.

Minicontainers/kliko’s

De minicontainers voor restafval zijn (net als de minicontainers voor GFT en papier) voorzien van een chip. Hiermee kan worden bijgehouden van welk adres welke container is. Daarnaast wordt de chip gebruikt om bij te houden hoe vaak een adres de restafvalcontainer per jaar aanbiedt. Per aanbieding wordt een bedrag in rekening gebracht. Het bedrag voor het aanbieden van een 140 liter minicontainer is €3,50 per keer. Het bedrag voor het aanbieden van een 240 liter minicontainer is €6,00 per keer.

Is uw afvalcontainer kwijt of onbruikbaar? Vraag dan een nieuwe aan bij Cyclus, via telefoon 0182 547500. Ook kunt u een extra container aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie hierover, zie de contactpagina van Cyclus.

Elk huishouden betaalt afvalstoffenheffing. De factuur voor de afvalstoffenheffing ontvangt u jaarlijks in februari samen met de factuur voor de rioolheffing en de OZB-belasting. De organisatie die namens de gemeente de belastingen ophaalt is de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR).

Verhuizing

Bent u verhuisd naar of in Waddinxveen? De verhuurder of verkoper zorgt voor overdracht van de afvalpas. Heeft u geen pas ontvangen en/of is er geen minicontainer bij de woning aanwezig of verhuisd u naar een nieuwbouwwoning, dan kunt u een container aanvragen bij de klantenservice van Cyclus via 0182-547 500.

Hoogte Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast en een variabel deel. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is voor alle huishoudens gelijk. Daarnaast betaald u ook een variabel deel dat afhankelijk is van hoe vaak u in het voorgaande jaar restafval heeft aangeboden.

In 2020 bedraagt het vaste deel van de afvalstoffenheffing €268,06.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden in het voorgaande jaar. Het bedrag per aanbieding is afhankelijk van het inzamelmiddel dat u gebruikt. De kosten per aanbieding ziet u hieronder.

Wat kost het?

Tarieven aanbieden huishoudelijk restafval 

Voor het aanbieden van restafval gelden de volgende bedragen:

Restafval:

Aanbiedmiddel

Kosten per aanbieding

inworp 60 liter zak in een ondergrondse container restafva

€1,50 per keer

minicontainer restafval 140 liter

€ 3,50 per keer

minicontainer restafval 240 liter

€ 6,00 per keer


Overige afvalstromen:

Afval scheiden

Kosten aanbieden

Papier en karton

Gratis

Groente- en tuinafval

Gratis

Plastic, blik en drankenkartons (PMD)

Gratis

Glas

Gratis

Textiel

Gratis

Batterijen

Gratis

Elektrische apparaten

Gratis

Spullen naar kringloopwinkel

Gratis

Direct regelen

Bekijk de digitale afvalkalender

Of
Download de Cyclus afval app
(voor Apple en Android)

Of
bel de klantenservice van Cyclus via 0182 547 500.

Wat moet ik doen?

Bied uw restafval op de juiste manier aan. Anders laat Cyclus het afval staan. Let op de volgende punten:

  • Zorg ervoor dat de minicontainer niet te vol of te zwaar is
  • Zet de minicontainer op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de weg
  • Maak gebruik van de aanbiedplaatsen (indien aanwezig)
  • Haal uw minicontainer uiterlijk om 21.00 uur 's avonds van straat
  • Past het afval niet in uw restafvalcontainer? Breng het dan naar het afvalbrengstation, of laat het ophalen door Cyclus.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein