PMD-inzameling gaat van zakken naar bakken

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 juli 2023, 11:00

Woensdagavond 5 juli nam de gemeenteraad het besluit dat de manier waarop we PMD inzamelen in Waddinxveen gaat veranderen. Huishoudens van laagbouwwoningen krijgen een PMD-bak. Het plan is dat de bak elke twee weken geleegd wordt. Bij de hoogbouwwoningen worden extra verzamelcontainers geplaatst waarin inwoners hun PMD-zakken kwijt kunnen.

In februari en maart 2023 hebben inwoners via Waddsup meegedacht over de vraag: ‘Hoe gaan we verder met de inzameling van PMD?’ We vroegen daarin hoe tevreden inwoners zijn met het gebruik van de PMD-zak. En of inwoners liever een container willen gebruiken voor PMD-afval. In mei publiceerde we de resultaten van het onderzoek. Deze vindt u op Waddsup in fase 3 van dit project.

De keuze voor de PMD-bakken heeft een aantal redenen

In het onderzoek gaf 60,4% van de inwoners aan dat ze liever de PMD-zakken willen in plaats van een minicontainer. De gemeenteraad heeft besloten over te gaan op PMD-minicontainers. Dat heeft een aantal redenen. PMD inzamelen via containers zorgt voor minder zwerfafval, minder overlast en een minder rommelig straatbeeld. Daarmee komt er een einde aan een grote ergernis in Waddinxveen. Ook zijn de kosten van containers lager en is een PMD-container beter voor de arbo-omstandigheden van de medewerkers van afvalinzamelaar Cyclus. Natuurlijk blijft het aanbieden van PMD gratis!

De invoering van de PMD-bak duurt nog even

Met dit besluit van de gemeenteraad kan de gemeente een nieuw afvalbeleid opstellen. Eind dit jaar moet dit nieuwe afvalbeleid door de gemeenteraad worden vastgesteld. Daarna gaat de gemeente de PMD-zakken vervangen voor PMD-containers. De verwachting is dat u in de loop van 2024 de PMD-container krijgt.